Chứng khoán Tân Việt bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Chứng khoán Tân Việt bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Chứng khoán 21/05/2023, 11:49

Ngày 18 5, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 353 QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.