Cổ phiếu giảm sàn dư bán hàng triệu đơn vị, Gilimex nói gì về vụ kiện đòi trăm triệu USD với Amazon

Cổ phiếu giảm sàn dư bán hàng triệu đơn vị, Gilimex nói gì về vụ kiện đòi trăm triệu USD với Amazon

Chứng khoán 16/12/2022, 00:58

Dù là bên đi kiện nhưng ngay sau khi có thông tin về vụ việc, cổ phiếu GIL lập tức bị bán tháo trong phiên giao dịch ngày 15/12 hôm nay.