PVOIL lên tiếng về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo

PVOIL lên tiếng về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo

Doanh nghiệp 23/03/2023, 08:30

Liên quan đến sự việc này, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.