Tập đoàn Sơn Hà (SHI) đặt mục tiêu doanh thu gần 10.000 tỷ đồng trong năm 2024

Tập đoàn Sơn Hà (SHI) đặt mục tiêu doanh thu gần 10.000 tỷ đồng trong năm 2024

Thị Trường 30/05/2024, 15:40

Ngày 30/5/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Hose: SHI) đã báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và thông ...

Quốc tế Sơn Hà (SHI): Lợi nhuận giảm đến 43%, chi phí lãi vay tăng vọt

Quốc tế Sơn Hà (SHI): Lợi nhuận giảm đến 43%, chi phí lãi vay tăng vọt

Doanh nghiệp 02/11/2022, 18:35

9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế tại CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã: SHI) giảm tới 43% đạt 66,7 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh...

Áp lực nợ vay 'đè nặng', Sơn Hà vẫn tiếp tục gia tăng vay nợ bằng trái phiếu

Áp lực nợ vay 'đè nặng', Sơn Hà vẫn tiếp tục gia tăng vay nợ bằng trái phiếu

Doanh nghiệp 20/09/2021, 06:30

Với nhu cầu sử dụng vốn lớn, việc Sơn Hà phát hành trái phiếu huy động vốn ở thời điểm hiện tại có lẽ không nằm ngoài dự đoán của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, lo ngại về áp lực nợ vay sẽ đè nặng doanh nghiệp do Sơn Hà đang sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.