Tại sao có margin 9% nhưng nhiều NĐT chứng khoán vẫn trả 13%/năm?

Tại sao có margin 9% nhưng nhiều NĐT chứng khoán vẫn trả 13%/năm?

Chứng khoán 19/12/2022, 10:21

Hầu hết các công ty chứng khoán đều đã điều chỉnh tăng lãi vay margin, chỉ có Chứng khoán Pinetree vẫn tiếp tục duy trì 0 phí giao dịch và 9% margin từ năm 2019...