HoSE: Cổ phiếu TTB và AGM vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/5

HoSE: Cổ phiếu TTB và AGM vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/5

Chứng khoán 18/05/2023, 05:51

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa quyết định chuyển 2 mã cổ phiếu là TTB và AGM diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23 5 2023.