Buổi đấu giá lô cổ phiếu TTL bị hủy bỏ

Buổi đấu giá lô cổ phiếu TTL bị hủy bỏ

Chứng khoán 19/06/2022, 07:11

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đưa ra thông báo không tổ chức phiên đấu lô cổ phần của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (HNX: TTL).