Topic : cổ phiếuGIL

Cổ phiếu Gilimex bị bán tháo sau khi đâm đơn kiện Amazon đòi 280 triệu USD

Cổ phiếu Gilimex bị bán tháo sau khi đâm đơn kiện Amazon đòi 280 triệu USD

Chứng khoán 16/12/2022, 00:53

Nhà đầu tư đã ồ ạt bán tháo cổ phiếu của Gilimex ngay sau khi có thông tin về vụ kiện, chấm dứt chuỗi 4 phiên hồi phục của cổ phiếu này.