Topic : Cổ phiếuKLF

Điểm mặt 4 mã cổ phiếu trên HNX chính thức bị đình chỉ giao dịch

Điểm mặt 4 mã cổ phiếu trên HNX chính thức bị đình chỉ giao dịch

Chứng khoán 15/03/2023, 10:53

Hôm nay 14/3, quyết định đình chỉ giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các mã cổ phiếu của Công ty Sông Đà 4, Công ty Cơ điện Dĩ An, Công ty Xây dựng Điện Vneco 2 và Công ty Đầu tư Thương mại và xuất nhập khẩu CFS chính thức có hiệu lực.