Topic : công đức

Ban hành quy định mới về tiếp nhận tiền công đức

Ban hành quy định mới về tiếp nhận tiền công đức

Tin nóng 24/01/2023, 15:15

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích...