Những công nghệ đã bị khai tử trong năm 2022

Những công nghệ đã bị khai tử trong năm 2022

Xe và Công nghệ 31/12/2022, 09:31

iPod, Google Stadia và Internet Explorer là những sản phẩm mà chúng ta đã phải chia tay trong năm 2022 dù muốn hay không.