Doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc ồ ạt, trường bất động sản công nghiệp gặp khó?

Doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc ồ ạt, trường bất động sản công nghiệp gặp khó?

Bất động sản 22/02/2023, 10:33

Thị trường bất động sản khu công nghiệp (KCN) được dự báo có thể trầm lắng hơn bởi các điều kiện kinh tế kém khả quan cả về yếu tố nội tại lẫn bên ngoài.