Sacombank và loạt 'công ty con' đang làm ăn ra sao trong mùa dịch?

Sacombank và loạt 'công ty con' đang làm ăn ra sao trong mùa dịch?

Tài chính - Ngân hàng 11/06/2021, 06:40

Theo BCTC công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán), lợi nhuận trước thuế tại Sacombank đạt 3.032 tỷ đồng, giảm 0,2% so với năm trước. Trong khi nhóm công ty/ngân hàng con chỉ mang về hơn 300 tỷ đồng lợi nhuận.