Nhóm cổ phiếu xây dựng được công ty chứng khoán quan tâm

Nhóm cổ phiếu xây dựng được công ty chứng khoán quan tâm

Chứng khoán 18/03/2024, 22:48

Những cổ phiếu này đa phần thuộc nhóm ngành xây dựng kỹ thuật, công nghiệp, có năng lực tài chính tốt và đang tận dụng được những chuyển biến tích cực từ chính sách...