Nhiều cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết do lỗ liên tiếp

Nhiều cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết do lỗ liên tiếp

Chứng khoán 14/02/2023, 06:55

Vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) có công văn gửi đến một số doanh nghiệp niêm yết lưu ý về khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu do kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp.