Công ty cổ phần Đầu tư An Khải Hưng nợ quá hạn hơn 178 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư An Khải Hưng nợ quá hạn hơn 178 tỷ đồng trái phiếu

Doanh nghiệp 05/03/2023, 10:01

Theo thông tin cập nhật từ HNX, Công ty cổ phần Đầu tư An Khải Hưng dù huy động đến 180 tỷ đồng trái phiếu nhưng đến hạn mới chỉ thanh toán được gần 2...