Vingroup lập công ty con trong lĩnh vực y học công nghệ cao

Vingroup lập công ty con trong lĩnh vực y học công nghệ cao

Doanh nghiệp 14/12/2022, 08:47

Công ty VinMedtech có số vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm 99%.