99 dự án ở Gia Lai và Đồng Nai để xảy ra vi phạm

99 dự án ở Gia Lai và Đồng Nai để xảy ra vi phạm

Bất động sản 14/01/2023, 22:44

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhắc tên 2 tỉnh Gia Lai và Đồng Nai do để xảy ra vi phạm trong quá trình triển khai 99 dự án với gần 2.400ha