Nguyên nhân khiến Công ty cổ phần Licogi 166 xin ngừng kinh doanh?

Nguyên nhân khiến Công ty cổ phần Licogi 166 xin ngừng kinh doanh?

Doanh nghiệp 24/03/2023, 06:25

Công ty Cổ phần Licogi 166 (HNX: LCS) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tạm ngừng kinh doanh một năm kể từ ngày 15/3/2023 đến 14/3/2024.