HAGL Agrico (HNG) xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý 4/2022

HAGL Agrico (HNG) xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý 4/2022

Chứng khoán 13/01/2023, 12:09

HAGL Agrico đề nghị gia hạn thời gian CBTT báo cáo tài chính quý 4/2022 và báo cáo quản trị công ty năm 2022 chậm nhất đến ngày 10/2/2023.