Mã chứng khoán tăng 440%, nhưng công ty lỗ 5,3 tỷ đồng

Mã chứng khoán tăng 440%, nhưng công ty lỗ 5,3 tỷ đồng

Chứng khoán 14/03/2023, 20:32

Đầu năm 2022, mã chứng khoán này chỉ có thị giá 3.300 đồng, đến cuối năm lên 17.900 đồng/cổ phiếu. Vậy đến hôm nay, mã chứng khoán này thế nào?