Tasco đối mặt với án phạt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tasco đối mặt với án phạt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chứng khoán 15/06/2022, 14:58

UBCKNN mới đây đã phát đi thông báo xử phạt CTCP Tasco do doanh nghiệp này không công bố báo cáo sử dụng vốn được đơn vị kiểm toán xác nhận tại ĐHĐCĐ.