Tin bất động sản ngày 29/7: Bình Phước công bố kết luận thanh tra các sai phạm đất đai tại huyện Chơn Thành

Tin bất động sản ngày 29/7: Bình Phước công bố kết luận thanh tra các sai phạm đất đai tại huyện Chơn Thành

Bất động sản 29/07/2022, 13:13

Long An chấp thuận nhà đầu tư Khu đô thị thị trấn Hậu Nghĩa, gần 1.000 tỷ đồng; Quảng Ngãi xử phạt Công ty Đông Phương 110 triệu đồng do xây dựng sai phép;...