Xu hướng số hóa mạnh mẽ trong ngành Tài chính tiêu dùng

Xu hướng số hóa mạnh mẽ trong ngành Tài chính tiêu dùng

Tài chính - Ngân hàng 15/09/2022, 06:50

Tính đến 31.5.2022 thị trường cho vay tài chính cá nhân đạt ngưỡng 2.260 nghìn tỷ đồng, chiếm ~ 20% cơ cấu tín dụng của toàn thị trường...