Bắc Ninh: Bán nhà chưa đúng đối tượng, 2 doanh nghiệp bị phạt 340 triệu đồng

Bắc Ninh: Bán nhà chưa đúng đối tượng, 2 doanh nghiệp bị phạt 340 triệu đồng

Bất động sản 30/05/2022, 21:41

Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra loạt sai phạm tại các dự án NOXH do công ty Môi trường xanh và Cao Nguyên 3, bán nhà không đúng đối tượng