Công ty mới của ông Phạm Nhật Vượng điều chỉnh mỗi suất đầu tư còn 38 triệu đồng

Công ty mới của ông Phạm Nhật Vượng điều chỉnh mỗi suất đầu tư còn 38 triệu đồng

Bất động sản 09/11/2022, 15:22

VMI JSC, công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành lập vừa thay đổi chính sách bán hàng, chia nhỏ hơn các suất đầu tư, đồng thời tăng lãi suất cam kết.