Dự án khu du lịch Madison Hồ Tràm chậm 20 năm được tăng vốn đầu tư từ 288 tỷ đồng lên 1.590 tỷ đồng

Dự án khu du lịch Madison Hồ Tràm chậm 20 năm được tăng vốn đầu tư từ 288 tỷ đồng lên 1.590 tỷ đồng

Bất động sản 11/07/2022, 06:28

Sau hơn 20 năm chậm tiến độ, dự án khu du lịch Madison Hồ Tràm tiếp tục được điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 288 tỷ đồng lên 1.590 tỷ đồng.