Doanh nghiệp Việt xếp hạng cao hơn mức trung bình toàn cầu về số hóa

Doanh nghiệp Việt xếp hạng cao hơn mức trung bình toàn cầu về số hóa

Doanh nghiệp 15/05/2023, 17:08

Nghiên cứu về chuyển đổi số được tập đoàn tài chính DBS công bố ngày 15/5 cho thấy, các công ty ở Việt Nam (68%) xếp hạng cao hơn mức trung bình toàn cầu...