Loạt công ty xi măng sẽ bị thanh tra về lĩnh vực môi trường trong năm 2023

Loạt công ty xi măng sẽ bị thanh tra về lĩnh vực môi trường trong năm 2023

Doanh nghiệp 11/05/2023, 14:14

Theo kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), từ nay tới cuối năm 2023 sẽ tiến hành thanh tra một số địa phương...