Topic : Coober Pedy

Sự thật ngã ngửa về thị trấn kỳ quặc đua nhau đào hầm sống dưới lòng đất

Sự thật ngã ngửa về thị trấn kỳ quặc đua nhau đào hầm sống dưới lòng đất

Multimedia 25/08/2022, 06:44

Nằm ở miền Nam Úc, Coober Pedy trở thành trở thành thị trấn đặc biệt nhất thế giới bởi hầu như toàn bộ cư dân thị trấn đều sống bên dưới mặt đất.