Topic : Cổphiếu DDG

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Hàng loạt cổ phiếu tăng tốc 'đón sóng' KQKD quý 1, một mã BĐS tăng kịch...

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Hàng loạt cổ phiếu tăng tốc "đón sóng" KQKD quý 1, một mã BĐS tăng kịch...

Thị Trường 23/04/2023, 17:18

Trên sàn HOSE, top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất có mức tăng khá tốt, cao nhất là 23% và thấp nhất là 13%.