Cenland đầu tư 800 tỷ đồng vào dự án Khu dân cư Khe Cát tại Quảng Ninh

Cenland đầu tư 800 tỷ đồng vào dự án Khu dân cư Khe Cát tại Quảng Ninh

Bất động sản 28/10/2022, 06:41

Cenland vừa thông qua phương án đầu tư 800 tỷ đồng vào dự án Khu dân cư Khe Cát. Số tiền này sẽ được chuyển cho chủ đầu tư là Công ty Thành Đạt...