Cổ phiếu PDR giảm sàn “trắng bên mua”, thêm một công ty chứng khoán “call margin” Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt

Cổ phiếu PDR giảm sàn “trắng bên mua”, thêm một công ty chứng khoán “call margin” Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt

Doanh nghiệp 10/11/2022, 11:38

Tính đến hết phiên 9/11, cổ phiếu này đã giảm 16 phiên liên tiếp trong đó 4 phiên gần nhất đều trắng sàn trong tình trạng tắt thanh khoản cùng dư...