Tin doanh nghiệp nổi bật(7/11): TV2 chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 30% và thưởng cổ phiếu

Tin doanh nghiệp nổi bật(7/11): TV2 chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 30% và thưởng cổ phiếu

Doanh nghiệp 07/11/2022, 15:58

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (Ngày 7/11): FPT Capital muốn bán 1 triệu cổ phiếu TPB chỉ sau 1 tháng nắm giữ; GMH chốt quyền tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt..