UBCKNN phạt Top One 115 triệu đồng do không công bố thông tin

UBCKNN phạt Top One 115 triệu đồng do không công bố thông tin

Chứng khoán 23/06/2022, 06:32

Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 170/QĐ-XPVPHC về việc vi phạm chính đối với CTCP Phân phối Top One (Top One) mức phạt 115 triệu đồng