Mang golf về nhà – Biểu tượng vị thế giới tinh hoa

Mang golf về nhà – Biểu tượng vị thế giới tinh hoa

Bất động sản 23/09/2022, 09:35

Với giới thượng lưu, môn thể thao Golf đã trở thành biểu tượng cho tầng lớp, địa vị xã hội. Golf mang tới những hợp đồng kinh doanh giàu lợi nhuận,...