Đưa hai cụm công nghiệp Cầu Gồ và Trại Ba ra khỏi quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Đưa hai cụm công nghiệp Cầu Gồ và Trại Ba ra khỏi quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Bất động sản 24/05/2023, 07:56

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc đưa ra khỏi quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030...