Masteri Centre Point của Masterise Homes bước vào giai đoạn hoàn thiện

Masteri Centre Point của Masterise Homes bước vào giai đoạn hoàn thiện

Doanh nghiệp 17/06/2022, 07:55

Masteri Centre Point được phát triển bởi Masterise Homes, nằm tại trung tâm đại đô thị Grand Park, TP Thủ Đức, TP HCM.