Đại gia vàng miếng Doji chi hàng nghìn tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Đại gia vàng miếng Doji chi hàng nghìn tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Doanh nghiệp 27/12/2022, 09:52

Tập đoàn Doji, một trong 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng lớn nhất trong nước vừa mới chi ra gần 2.000 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn.