Quy định chỉ lấy hàng xăng dầu từ 1 nguồn gây khó khăn cho đại lý bán lẻ

Quy định chỉ lấy hàng xăng dầu từ 1 nguồn gây khó khăn cho đại lý bán lẻ

Hàng hoá - Tiêu dùng 24/02/2023, 07:52

Góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu,...