Đắk Nông: Gần 1.700ha đất đưa ra khỏi danh mục thu hồi thực hiện dự án

Đắk Nông: Gần 1.700ha đất đưa ra khỏi danh mục thu hồi thực hiện dự án

Bất động sản 09/05/2023, 08:04

Mới đây, HĐND tỉnh Đắk Nông thống nhất đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất đối với 51 dự án, với hơn 1.674ha.