Việt Nam không còn nằm trong danh sách giám sát về thao túng tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ

Việt Nam không còn nằm trong danh sách giám sát về thao túng tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ

Tài chính - Ngân hàng 12/11/2022, 10:47

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông cáo cho biết Việt Nam không còn nằm trong Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ của Mỹ.