Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Tranh cãi đề xuất đánh thuế luỹ tiến bất động sản

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Tranh cãi đề xuất đánh thuế luỹ tiến bất động sản

Bất động sản 29/07/2022, 17:20

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Tranh cãi đề xuất đánh thuế luỹ tiến bất động sản, Vingroup khởi công 2 dự án nhà ở xã hội đầu tiên...