Đánh thuế nhà, đất thứ hai ở TP HCM không đảm bảo tính công bằng

Đánh thuế nhà, đất thứ hai ở TP HCM không đảm bảo tính công bằng

Bất động sản 10/03/2023, 08:35

Đó là góp ý của Bộ Tài chính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Kiến nghị không thí điểm đánh thuế nhà, đất thứ hai ở TP HCM

Kiến nghị không thí điểm đánh thuế nhà, đất thứ hai ở TP HCM

Bất động sản 06/03/2023, 06:44

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) kiến nghị UBND TP HCM và Sở Tài chính không thí điểm tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở, không tăng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất thứ 2 trở lên tại thành phố vào thời điểm hiện nay.