Chuyên gia: Muốn tự cứu mình, doanh nghiệp bất động sản cần giảm kỳ vọng lợi nhuận, giảm giá bán 45-50%

Chuyên gia: Muốn tự cứu mình, doanh nghiệp bất động sản cần giảm kỳ vọng lợi nhuận, giảm giá bán 45-50%

Bất động sản 14/01/2023, 08:05

Để vượt qua giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp bất động sản cần giảm kỳ vọng lợi nhuận. Doanh nghiệp có thể giảm giá bán, chiết khấu sâu hoặc bán bớt dự án.