Hà Nội sắp đấu giá đất ven đô với giá khởi điểm trong khoảng từ 18 - 50 triệu đồng/m2

Hà Nội sắp đấu giá đất ven đô với giá khởi điểm trong khoảng từ 18 - 50 triệu đồng/m2

Bất động sản 14/03/2023, 07:36

Theo kế hoạch, trong tháng 3, nhiều địa phương của Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất là đất ở với thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài. Giá khởi điểm đấu giá đất trong khoảng 18 - 50 triệu đồng/m2.