Đấu giá đất vùng ven Hà Nội sôi động giữa lúc thị trường trầm lắng

Đấu giá đất vùng ven Hà Nội sôi động giữa lúc thị trường trầm lắng

Bất động sản 15/02/2023, 21:08

Trong lúc thị trường đất nền vùng ven Hà Nội trầm lắng thì nhiều huyện, thị xã như Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Sơn Tây vẫn liên tục tổ chức đấu giá đất...