Cần Thơ công khai 357 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền gần 2.200 tỷ đồng

Cần Thơ công khai 357 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền gần 2.200 tỷ đồng

Tin nóng 11/06/2022, 06:26

Mới đây, Cục Thuế TP Cần Thơ công khai thông tin 357 người, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đến ngày 30/4/2022 là 2.158 tỷ đồng.