Topic : đầu tư chui

Siết chặt giám sát, phát hiện các dự án FDI đầu tư 'chui'

Siết chặt giám sát, phát hiện các dự án FDI đầu tư "chui"

Tin nóng 23/05/2022, 20:19

Để hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, cần tăng cường, giám sát, đánh giá dự án FDI, nhất là tình trạng đầu tư “núp bóng”.