Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương

Tin nóng 12/06/2024, 18:53

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 490/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương từ dự phòng chung,...

Hà Nội phấn đấu giải ngân đầu tư công năm 2024-2025 đạt tối thiểu 95% kế hoạch

Hà Nội phấn đấu giải ngân đầu tư công năm 2024-2025 đạt tối thiểu 95% kế hoạch

Bất động sản 13/05/2024, 10:36

Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố ở mức cao nhất; phấn đấu tỷ lệ giải ngân các năm 2024,...

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn

Tin nóng 02/04/2024, 19:15

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 01/4/2024 về hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công...

Bổ sung gần 30.700 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn

Bổ sung gần 30.700 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn

Tin nóng 01/02/2024, 14:11

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 117/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025...

Điều chỉnh gần 25 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các địa phương

Điều chỉnh gần 25 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các địa phương

Tin nóng 02/08/2023, 14:55

Điều chỉnh giảm 24.594,3 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải để...

Điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Doanh nghiệp 06/09/2022, 15:06

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn...